کارگزاران
  • از کارگزاران دارای سوابق مشخص و ذیصلاح در زمینه های اخذ پروانه ساختمانی و سند مالکیت دعوت می شود تا با تکمیل فرم ذیل به باشگاه کارگزاران ما بپیوندند.

نوع متقاضی
مشخصات
اطلاعات تماس
ظرفیت همکاری
اولویت همکاری در استانها
سوابق اجرایی
دی ان ان