13

شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی در تاریخ 12 اسفند ماه 1397 مفتخر به دریافت تقدیر نامه یک ستاره و تندیس ویژه همایش جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال 1397 گردید.


این شرکت براساس ارزیابیهای صورت گرفته توسط ارزیابان دبیرخانه جایزه، در سایه رهنمودها و حمایتهای همه جانبه هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت و زحمات بی دریغ تمامی همکاران در کلیه سطوح، موفق به دریافت تقدیرنامه تعالی یک ستاره و تندیس مربوطه گردید.


امید است روند رو به رشد شرکت در این مسیر با تلاش روز افزون کلیه همکاران در سالهای آتی نیز ادامه یابد
.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان