گزارش تصویری برگزاری نشست آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، دکتر حق شناس استاندار گلستان و مهندس قراوی معاون استاندار گلستان در استان گلستان

بازگشت
01 مرداد, 1399 — 01 مرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش معاونت برنامه ریزی شرکت، نشست مشترک آقایان مهندس محمودی مدیرعامل محترم شرکت، دکتر حق شناس استاندار گلستان و مهندس قراوی معاون استاندار گلستان در خصوص املاک بنیاد در استان گلستان در روز چهارشنبه مورخ۹۹/۰۵/۰۱ برگزار گردید.