گزارش تصویری برگزاری نشست آقایان دکترمرتضوی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت، مهندس گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شهرداران مناطق 2 و 12 شهر تهران

بازگشت
07 مرداد, 1399 — 07 مرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش معاونت برنامه ریزی شرکت، نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیر عامل شرکت، مهندس گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندس کشت پور شهردار منطقه ۲ و مهندس سعادتی شهردار منطقه ۱۲ در خصوص پروژه های مشارکتی مناطق ۲ و ۱۲ شهر تهران درروز سه شنبه مورخ۹۹/۰۵/۰۷ برگزار گردید.