برگزاری آیین مزایده عمومی یک واحد تجاری از پروژه رامین و یک واحد تجاری از پروژه منظریه با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد مستضعفان درمحل شرکت شهرسازی علوی

بازگشت
07 مرداد, 1399 — 07 مرداد, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و اموراستانها، آیین مزایده عمومی یک واحد تجاری از پروژه رامین و یک واحد تجاری از پروژه منظریه در روز سه شنبه مورخ 99/05/07 با حضوراعضای کمیسیون معاملات بنیاد در محل شرکت شهرسازی علوی برگزار و از برندگان مزایده بمنظور انعقاد قرارداد دعوت به عمل آمد.