• پروژه مسکونی بنی هاشمآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/15

  محل پروژه :تـــــــهران، خـــــــیابان بنی هـــاشم زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.890 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی باغچه پونک 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/08/18

  محل پروژه :تــــهران،اشرفی اصفهانی، همــــت زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.978 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی بهرونآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/18

  محل پروژه :تـــــــهران، خـــــــیابان میرداماد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.195 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی دادآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/18

  محل پروژه :تـــــــهران، خـــــــیابان شریعتی زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.678 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی ریحانیآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/18

  محل پروژه :تـــــــهران، خـــــــیابان شمس آباد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.782 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی سجاد 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/08/18

  محل پروژه :استان خراسان جنوبی، بيرجند زيــــــــربنــــــاي کل: 1.035 متـــرمربــــع

 • پروژه مسکونی لاله 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/08/22

  محل پروژه :تـــــــهران، بلــــــوار فــــــــــردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 4.951 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی میعاد 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/08/22

  محل پروژه :تـــــــهران، خــــــانی آبــــــــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.621 مـتـرمـربـع

 • میناآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/22

  محل پروژه : کرج - عظيميه زيربناي کل: 2583 مترمربع زيربناي مفيد: 1660 متر مربع

 • هدایت 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/08/22

  محل پروژه : مشهد - بلوار خيام شمالي زيربناي کل: 6336 مترمربع زيربناي مفيد: 5024 متر مربع

 • یاس کرجآخرین به‌روزرسانی: 1394/08/22

  محل پروژه : کرج - عظيميه زيربناي کل: 1905مترمربع زيربناي مفيد:1414متر مربع

 • پروژه مسکونی نیستانآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، پاسداران

 • پروژه مسکونی عدالتآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محــل پـــروژه: تـــــهران، بـــــلوار تــــعاون زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.386 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی گلستان 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محــــل پـــــروژه: تهران، صـــــادقیـــــــــــه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.735 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی خارکآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، خیابان انقلاب، خ خارک زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.044 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی پگاهآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، بلوار تعاون، بلوار آلاله زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.733 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری اداری رامینآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه : تــــهران، بلـــــوار فــــــردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.718 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی لاله 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، بلوار فردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 4.093 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی لاله 3آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، بلوار فردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.123 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی آلالهآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، بلوار تعاون، بلوار آلاله زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.733 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی فردوسآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تــــــهران، بلــــــوار فردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.301 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی کاشانیآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، خیابان آیت الله کاشانی زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 4.329 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی باغستانآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محـــــل پروژه: تهران، زعــفــــرانیـــــــــــه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.797 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی بنفشهآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محــــل پروژه: تهران، بـــــلوار فــــردوس زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.085 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی شیان 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، لویـــــــــزان، شیـــــــان زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.023 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی شاهین 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: تهران، جنت آباد، کبیری طامه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 929 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی نور 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:استان خراسان رضوی، مشهد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.826 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی نور 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:استان خراسان رضوی، مشهد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.928 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری خیام 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:استان خراسان رضوی، مشهد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.714 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی ملک شهر 1آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:استان اصفهان، ملک شهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.089 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی ملک شهر 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:استان اصفهان، ملک شهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.131 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی کاوهآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه: اصفـــــــهان،بلــــــــوار کـــــــــاوه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 8.421 مـتـرمـربـع اتمام پروژه:

 • پروژه مسکونی کوهپایه 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محـــل پـــروژه: تـــهـــران، زعـــفرانـــیــــــــــــه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 8.421 مـتـرمـربـع اتمام پروژه:تیرماه 1392

 • پروژه مسکونی میثاق 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محـــل پـــروژه: تـــهران،خانــــــــــــی آبـــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 734 مـتـرمـربـع اتمام پروژه: تیر ماه 1391

 • پروژه مسکونی ولیعصر 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محل پروژه:تهران، میدان ولی عصر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.545 مـتـرمـربـع اتمام پروژه: اسفندماه 1391

 • پروژه مسکونی بوستانآخرین به‌روزرسانی: 1394/09/14

  محــل پــروژه:تهران، پاسداران، بوستان 3 زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.579 مـتـرمـربـع اتمام پروژه: تیرماه 1392

 • پروژه مسکونی شیان 2آخرین به‌روزرسانی: 1394/09/15

  محــل پــروژه: تـــهران، لـــویـــزان، شــــیـــان زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.225 مـتـرمـربـع اتمام پروژه: بهمن ماه 1391

 • پروژه مسکونی تجاری گلها اهوازآخرین به‌روزرسانی: 1394/10/07

  محل پروژه :اهواز-زيتون کارمندي زيربناي کل: 1233مترمربع زيربناي مفيد:1173متر مربع

 • پروژه مسکونی نیلوفرآخرین به‌روزرسانی: 1395/03/03

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظيميه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.315 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری مسکونی صدفآخرین به‌روزرسانی: 1395/03/04

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.875 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی خندان 3آخرین به‌روزرسانی: 1395/03/08

  محل پروژه :تهران،بزرگراه امام علی، شیان زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.979 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی میعاد 4آخرین به‌روزرسانی: 1395/03/31

  محــــل پــــــروژه :تـــــهــــــران، خــــانــــي آبــــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.986 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی آصفآخرین به‌روزرسانی: 1395/06/06

  محل پروژه : تــهــــــــران، زعــــــفرانیـــــــه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.250 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی کوهک 2آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/15

  محل پروژه :تهران، منطقه 22، بلوار کوهک زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.233 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی پروین 1آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محل پروژه :تـــــــهران،خ ولیعصر، پارک ملت زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.193 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی مهرشادآخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محل پروژه: تهران،خ وليعصر، خيابان سعيدي زيـــــربـــــــناي کــــــل: 2.102 مـــترمربـــــع

 • پروژه مسکونی نفت 2آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محل پروژه : تهران، پونک، شهرک نفت زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 4.028 مـتـرمـربـع اتمام پروژه:

 • پروژه مسکونی فرهنگآخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محـــل پروژه : تــهران، ســــعــادت آبـــــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.403 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی زنبق 2آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محل پروژه :استان البرز، کرج، مهرشهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.163 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی زنبق 1آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  محــــــل پــــــروژه :استان البرز، کـــــرج، مـهـرشـهـر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.163 مـتـرمـربـع

 • پروژه 175 واحدی بوستان،فاز 1آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  تهران، بلوار فردوس، سازمان برنامه جنوبی زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 27.236 مـتـرمـربـع

 • پروژه 176 واحدی بوستان،فاز 2آخرین به‌روزرسانی: 1395/06/16

  تهران، بلوار فردوس، سازمان برنامه جنوبی زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 24.707 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری عطارآخرین به‌روزرسانی: 1395/08/03

  محل پروژه :استان خراسان رضوی، نيشابور زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.920 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری مسکونی رزآخرین به‌روزرسانی: 1395/08/03

  محل پروژه: استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.888 مـتـرمـربـع

 • پـروژه مسـکونی اویـــــنآخرین به‌روزرسانی: 1395/08/03

  محـل پروژه: تهــران، اويــن، دشــت بهشــت زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.867 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی شقایقآخرین به‌روزرسانی: 1395/08/03

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.872 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی سرونازآخرین به‌روزرسانی: 1395/08/03

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.055 مـتـرمـربـع

 • اقامتی تجاری فیروزه شرقآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محـــل پـــروژه : اســتــان خــراســان رضــــــــــــــوی، مشــــــــــهـد، خـيـابـان امـام خــــمــيــــنـــــــــی زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 101.200 مـتـرمـربع

 • پروژه 350 واحدی گلهاآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محل پروژه : استان البرز، کرج، مهرشهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 65.524 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی سنبلآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.498 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی لادنآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  مـــحــــل پـــــروژه: تــــهــــران، ســــعـــادت آبــــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.401 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی لاله 5آخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محل پروژه : تهران، بلوار فردوس غرب زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 8.496 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی نسترنآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظيميه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 3.981 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی نسیمآخرین به‌روزرسانی: 1395/11/02

  محل پروژه :استان البرز، کرج، عظیمیه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.952 مـتـرمـربـع

 • پروژه اداری وزراآخرین به‌روزرسانی: 1396/05/30

  محل پروژه :تهران، خالد اسلامبولی(وزرا) زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 8.566 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی ایثار 2آخرین به‌روزرسانی: 1396/05/30

  محـــل پـــروژه : تـــهـــران، مرزداران زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.195 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی پـرویـن 2آخرین به‌روزرسانی: 1396/05/30

  محل پروژه :تهران، خيابان وليعصر، جام جم زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 7.469 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی خندان 2آخرین به‌روزرسانی: 1396/05/30

  محـــل پـــروژه : تـــهـــران، شیان زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.867 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی افقآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :تهران،خیابان گلبرگ زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.525 مـتـرمـربـع

 • پروژه اداری ستاریآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه: تهران، بزرگــــراه شـــهـــید ســــتاری زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 5.933 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری مسکونی پارسا اهوازآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :استان خوزستان، اهواز زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 4.026 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری مسکونی جهانتابآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :تهران،خیابان شهید مطهری زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 2.107 مـتـرمـربـع

 • پروژه تجاری، اداری میرزای شیرازیآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :تهران،خیابان میرزای شیرازی زيـــربـــنـــاي کـــــــــــــــــــــــل: 2928 متـــــــــــرمربـــــــــــــــــــــــع

 • پروژه مسکونی زنبق 7آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :استان البرز، کرج، مهرشهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.150 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی حمیدیآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محــــل پــــروژه : تـــــهـــــران، سید خندان زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.611

 • پروژه مسکونی زنبق 5آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :استان البرز، کرج، مهرشهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.159 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی زنبق 6آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :استان البرز، کرج، مهرشهر زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.159 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی سهندآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محـــل پـــروژه : تـــهـــران، امیرآباد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.948مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی شاهین 2آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محـــل پـــروژه : تــهــران، جـــنــت آبــاد زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 27.015 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی گلشنآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محـــل پــــروژه :تــــهــــران،محلـــــــــه ازگل زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 18.591 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی میثاق3آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه :تهران،خانی آبادنو زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.438 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی نفت 1آخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محل پروژه: تهران، پونک، شهرک نفت زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 6.489 مـتـرمـربـع

 • پروژه مسکونی تیردادآخرین به‌روزرسانی: 1397/06/27

  محـــل پـــروژه : تـــهـــران، قیطریه زیــــربــــنــــای کـــــــــــــــــــــــــــل: 1.414 مـتـرمـربـع  دی ان ان